Fiche bibliographique n° 1139

Titre Szybowce Kompozytowe Jantar-Standard
Sous-titre Technologia i Obliczenia
Sous-titre --
Collection --
Auteur MURAWSKI, Tomasz
Année de publication 2019
Édition
Langue polonais
ÉditeurMURAWSKI Tomasz
Warszawa
PaysPologne
Format21 x 29,7 cm (A4)
Nombre de pages 328
Sommaire Część I - ogólna
1. Wstęp
2. Przełom w szybownictwie - szybowiec z "plastiku"
3. Historia polskich szybowców kompozytowych Jantar
4. Życiorysy konstruktorów i technologów
5. Opis konstrukcji szybowca SZD-41 Jantar Standard
II. Część II - naukowa
1. Kompozyty - pojęcia podstawowe
2. Materiały używane do produkcji szybowców
3. Naprawy
4. Wady kompozytów
5. Trwałość szybowców kompozytowych
6. Procesy technologiczne w budowie szybowca Jantar
7. Typowe rozwiązania konstrukcyjne
8. Technologia wykonania SZD-38 Jantar 1
9. Wybrane obliczenia szybowców Jantar
Résumé Photos: Wacław Hołyś, Tomasz Murawski, planeurs SZD / Allstar PZL
Photo de couverture: Wacław Hołyś
Dessins: Jerzy Kubalańca, Tomasz Murawski, Instructions SZD / Allstar PZL Gliders
Table des matières:
Partie I - général
1. Introduction
2. Percée en glisse - un planeur "plastique"
3. Histoire des planeurs composites polonais Jantar
4. CV des concepteurs et des technologues
5. Description de la conception du planeur SZD-41 Jantar Standard
II. Partie II - Scientifique
1. Composites - concepts de base
2. Matériaux utilisés pour la production de planeurs
3. Réparations
4. Défauts des composites
5. Durabilité des planeurs composites
6. Processus technologiques dans la construction du planeur Jantar
7. Solutions de construction typiques
8. Technologie de production SZD-38 Jantar 1
9. Calculs choisis des planeurs Jantar
Genre Monographies machines
Possesseur(s)
Où le trouver ?http://tmdale.prv.pl/
Contact: znikacz2(at)poczta.onet.pl
Remarques

Personnalités citées

Pas de personnalité référencée

Planeurs cités

Pas de planeur référencé

Fiche n° 1139 [Dernière mise à jour : 2020-06-10]