VSB-35 Žebravý

DONNÉES GÉNÉRALES
Année du premier vol
(ou de design, si seul projet)
1936
Pays Tchécoslovaquie
Designer(s) OŠTÁDAL, Václav & GOLDA, Jan
Premier constructeur Vysokoškolský Sport, Brno
Type d'appareil Planeur
Fonction Performance

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Envergure 14 m
Longueur 7.2 m
Hauteur 1.7 m
Allongement--
Surface alaire15.5 m2
Profil aile--
Masse à vide175 kg
Masse maxi255 kg
Charge alaire16.5 kg/m2
Vitesse mini--
Vitesse maxi--
Finesse maxi22
Taux de chute mini--
Nb sièges1
StructureBois et toile.

OK-OLOMOUC à Neředín [HAO]
[Bezmotorová letadla v Československu 1918 - 1939]

AUTRES INFORMATIONS

Constructeur(s)
ConstructeurConstruits
Vysokoškolský Sport, Brno--
Dílny PO MLL Olomouc--
Nombre total de constructions--
Infos techniquesPanneaux extérieurs des ailes interchangeables permettant de faire varier l'envergure de 14 à 18 mètres. Stabilisateur pendulaire monté sur des pylônes (analogue au CW-5 polonais).
Specs en 18 m : surface alaire 18 m2, masse à vide 180 kg, charge alaire 14 kg/m2, finesse maxi 26,5.
Histoire résuméeParticipation aux Championnats internationaux de la Wasserkuppe en 1936 (?).

Výkonný větroň »VSB-35 Žebravý student«
vznikl společnou konstrukcí ing. V. OšťádaIa a ing. J. GoIdy a byl postaven členy Vysokoškolského sportu Brno. Současně s prototypem byl stavěn druhý větroň v Olomouci MLL, který po havarování prototypu v Žilině se závodů zúčastnil samotný. Por. StejskaI a Prachař docílili na něm nejvíce bodů, t.j. 425 před »Tulákem«, který docílil 358. Olomoucký větroň měl označení »Olomouc«.
»VSB-35« je určen jak pro thermické lety, tak i pro akrobacii, neboť má výměnné nástavce křídel, čímž se rozpětí zmenší o 4 m. S malými nástavci křídel má větroň rozpětí 14 m a plochu 15,5 m2, při rychlosti 60 km/hod pak klesavost 74 cm/sec a klouzavost 1:22,5. S velkými nástavci křídel má rozpětí 18 m, plochu 18 m2 a při rychlosti 58 km/hod naměřenou klesavost 58 cm/sec a klouzavost 1:26,4. Vzhledem k velkému rozpětí je větroň řešen jako hornokřídlý s krčkem, aby konce křídel byly dostatečně vysoko nad zemí. Křídla jsou samonosná, jednonosníková, mají lichoběžníkový tvar, ke trupu jsou uchycena ve třech bodech a rovněž ve třech bodech spojena. Žebra jsou dvoudílná, z laťkové příhradoviny s překližkovou stojinou, čímž je dosaženo velké pevnosti při malé váze. Překližka na nose křídla je kladena diagonálně a je proto dobře využita, neboť je odlehčena od napětí vzniklého ohybem křídla a může přenášeti pouze krouticí moment. Křídlo má profil St. Cyr 26 A. Pro zvětšení účinností křidélek se úheI náběhu ke koncům křídla zmenšuje a profil se mění v symetrický, avšak jeho poměrná tloušťka se nemění, což znesnadňuje odtržení mezní vrstvy při přetažení letadla a zmenšuje nebezpečí ztráty rychlosti. Tím je též docíleno výborné příčné stability v zatáčkách a zamezeno autorotaci. Křidélka jsou celá potažena překližkou 0,8 mm, čímž je docíleno velké odolnosti proti kroucení. Jejich řízení je diferenciální. Výškovka je zdvižena nad trup a předsunuta před směrovku.
Toto uložení zmenšuje nebezpečí poškození při startu nebo přistání. Směrovka nemá osu otáčení kolmou ke směru letu, nýbrž předkloněnou tak, že je vyloučen vliv na podélnou stabilitu v zatáčkách. Tvar trupu by1 volen tak, aby při minimálním škodlivém odporu byl povrch trupu tvořen pokud možno rozvinutelnými plochami (válcovou, kuželovou, šroubovou), aby se překližka mohla klížit přímo na kostru trupu bez užití drahých maket. Ruční řízení je normální, nožní stavitelné. Kryt pilotního prostoru je značně prodloužen dopředu a uvolňuje se jednou páčkou. Palubní deska je umístěna v krytu. Výhled je velmi dobrý. Větroň je velmi citlivý na všechna kormidla a při výškovém seřízeni, které se provádí upnutím gumou, možno v normálním klouzavém letu létati s puštěným řízením. Větroň byl po nabytých zkušenostech znovu prokonstruován v roce 1937 a má označení »VSB-37«. U tohoto typu byly již místo brzdicích klapek na směrovce, což však nemohlo býti pro havarii prototypu ani vyzkoušeno, montovány na křídlech brzdící interceptory.
Liens personnalités Pas de personnalité associée.
Compléments docs

SOURCES DOCUMENTAIRES

Liens WEBSite : HAO-Hanácki Aeroklub Olomouc . Une photo. (2011-01-30 CL)
Site : Československé větroně . Note + 1 photo + specs. (2011-01-30 CL)
Site : ?eskoslovenské placht?ní . Note. (2011-01-30 CL)
Site : HAO-Hanácki Aeroklub Olomouc . Page histoire. (2011-01-30 CL)
LivresSailplanes 1920-1945
par SIMONS, Martin (2001) [p. 186. Note + une photo].

MODÈLES RÉDUITS

Pas de plan ou kit référencé.
Fiche n° 1579 [Dernière mise à jour : 2011-12-20]