Fiche bibliographique n° 784

Titre Antoni Kocjan : szybowce i walka z bronią V
Sous-titre --
Sous-titre --
Collection Acta Aeronautica
Auteur GLASS, Andrzej
Année de publication 2002
Édition
Langue polonais
ÉditeurMuzeum Lotnitcwa Poskiego
Al. Jana Pawla II 39, Krakow 28
Krakow
Contact : muzlot@bci.krakow.pl
Site Web : http://www.muzeumlotnictwa.pl
PaysPologne
Code ISBNISBN 10 : 8391592111 ; ISBN 13 : 9788391592113
Format17 x 24 cm
Nombre de pages 203
Sommaire Wstęp
l. Droga do lotnictwa
2. W Warsztatach Sekcji Lotniczej
3. Na kursie pilotażu
4. Pierwsze szybowce Kocjana
5. Utworzenie Warsztatów Szybowcowych
6. Pierwsze szybowce zbudowane w Warsztatach Szybowcowych
7. Sroka i Sokół
8. Współpraca z inżynierem Szczepanem Grzeszczykiem
9. Najsłynniejsze konstrukcje Kocjana
10. W warsztatach
11 . Zawody
12. Niezasłużone przykrości
13. Talent konstruktorski Kocjana
14. W gronie przyjaciół i rodziny
15. Wrzesień 1939 r.
16. Wywiad lotniskowy i Oświęcim
17. Produkcja broni
18. Drukarnia
19. Lotniczy wywiad przemysłowy
20. Tajemnicze "torpedy powietrzne"
21. Tajemnica Peenemunde
22. Od niewiary do bombardowania
23. Niemieckie decyzje po bombardowaniu Peenemtinde
24. Bomba latająca V-l (Fi 103)
25. Rakieta balistyczna V-2 (A-4)
26. Blizna - poligon broni V na polskich ziemiach
27. Pocisk V-2 zdobyty w Sarnakach
28. Meldunek specjalny lIR nr 242 "Pociski rakietowe"
29. "III Most"
30. Dalsza walka z rakietami
31 . Aresztowanie i Pawiak
32. Upamiętnienie Antoniego Kocjana
33. Posłowie
Szybowce Warsztatów Szybowcowych w Warszawie
Produkcja i użycie szybowców Warsztatów Szybowcowych
Liczba zbudowanych egzemplarzy poszczególnych typów
szybowców Antoniego Kocjana
Chronologia pierwszych lotów prototypów szybowców budowanych
w Warsztatach Sekcji Lotniczej i w Warsztatach Szybowcowych
w Warszawie (1931-1939)
Produkcja szybowców skonstruowanych w Warsztatach Sekcji Lotniczej
i Warsztatach Szybowcowych w Warszawie
Czajka I
Czajka II
Czajka III
Czajka-bis
Wrona
Wrona-bis
~mM I~
Komar-bis
Sroka
Sokół
Sokół-bis
Orlik I
Orlik II
Orlik III Olimpijski
~evva
Bąk I
Bąk II (prototyp)
Bąk II (seryjny, Lopuś)
AMA
SG-21 "Lvvóvv"
SG-28
SG-3
SG-3bis/36
SG-7
~alovvanie szybovvcóvv Antoniego Kocjana
Udział szybovvcóvv konstrukcji Antoniego Kocjana vv zavvodach:
Krajovve Zavvody Szybovvcovve
Przeloty i rajdy
Zavvody i pokazy międzynarodovve
Rekordy na szybovvcach Antoniego Kocjana
Wykaz numeróvv fabrycznych i znakóvv rejestracyjnych szybovvcóvv
konstrukcji Warsztatóvv Sekcji Lotniczej
i Warsztatóvv Szybovvcovvych vv Warszavvie
Wykaz vvojskovvych numeróvv szybovvcóvv Antoniego Kocjana uŻ}'VVanych
vv Wojskovvym Obozie Szybovvcovvym vv Ustjanovvej
Wykaz numeróvv fabrycznych i znakóvv rejestracyjnych szybovvcóvv
konstrukcji Antoniego Kocjana, zbudovvanych vv Polsce po 1945 r.
Bibliografia
Summary
Résumé Cet ouvrage décrit la carrière d'Antoni Kocjan, prolifique concepteur de planeurs polonais, particulièrement entre les deux Guerres, mais également son important travail de renseignement et sa découverte des secrets du missile allemand V2.
Genre Biographie
Mots clés##
Possesseur(s)
Remarques

Personnalités citées

La personnalité citée dans cet ouvrage est :

PersonnalitéInformations
KOCJAN, AntoniBiographie (p. toutes)

Planeurs cités

Les planeurs cités dans cet ouvrage (25 machines) sont les suivants :

Nom du planeurInformations
AMA Motoszybowiec Note + photo + plan 3 vues + specs (p. 178-179)
Grzeszczyk SG-03 bis/36Note + photo + plan 3 vues + specs (p. 186-187)
Grzeszczyk SG-21 LwówNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 180-181)
Grzeszczyk SG-28Note + photo + plan 3 vues + specs (p. 182-183)
Grzeszczyk SG-28 bisNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 182-183)
Grzeszczyk SG-3Note + photo + plan 3 vues + specs (p. 184-185)
Grzeszczyk SG-7Note + photo + plan 3 vues + specs (p. 188-189)
Kocjan BąkNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 172-173)
Kocjan Bąk IIPrototype. Note + photo + plan 3 vues + specs (p. 174-175)
Kocjan Bąk IINote + photo + plan 3 vues + specs (p. 176-177)
Kocjan Bąk II bisNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 176-177)
Kocjan Czajka bisNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 148-149)
Kocjan Czajka INote + photo + plan 3 vues + specs (p. 142-143)
Kocjan Czajka IINote + photo + plan 3 vues + specs (p. 144-145)
Kocjan Czajka IIINote + photo + plan 3 vues + specs (p. 146-147)
Kocjan KomarNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 154-155)
Kocjan Komar BisNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 156-157)
Kocjan Orlik INote + photo + plan 3 vues + specs (p. 164-165)
Kocjan Orlik IINote + photo + plan 3 vues + specs (p. 166-167)
Kocjan Orlik III OlympicNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 168-169)
Kocjan SokółNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 160-161)
Kocjan SrokaNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 158-159)
Kocjan WronaNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 150-151)
Kocjan Wrona bisNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 152-153)
Kocjan-Grzeszczyk MewaNote + photo + plan 3 vues + specs (p. 170-171)

Fiche n° 784 [Dernière mise à jour : 2013-04-02]